Stainless Steel Table & Zink

เชื่อมต่อกับการทำงานเครื่องล้างจานแบบ Hood Type หรือ Conveyor เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการลำเลียงกระบะล้างเข้าเครื่องภาชนะอัตโนมัติ


สามารถสั่งผลิตขนาดพิเศษให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง