Frequently asked questions (FAQ)

1 อะไรคือเหตุผล ที่ต้องตัดสินใจใช้เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ?

Man-hours / Saving / Cost Control / Hygiene


Man-hours

เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการล้างให้สั้นลง เฉลี่ย 1-3 นาที (ระยะเวลาในการล้าง ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่นของเครื่องฯ)* ใช้พนักงานดูแลเพียง 1-2 คน ย่อมดีกว่า เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานล้างมือจำนวนมาก ที่มีค่าจ้างสูงและต้องดูแลสวัสดิการต่างๆ

Saving

เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่อทดแทนการล้างมือ ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองการใช้น้ำ และน้ำยาล้างจาน ซึ่งสามารถช่วยลด อัตราสิ้นเปลืองได้ถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างมือ

Cost Control

ระบบของเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานเชิงพานิชย์ (Industrial Type) ช่วยควบคุมต้นทุนสิ้นเปลืองในการใช้น้ำยาเคมีภัณฑ์ และปริมาณน้ำในกระบวนการล้าง ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายกับอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 1.60 บาท ต่อกระบะ (บรรจุจาน 10 นิ้ว จำนวน 20 ใบ) ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่นของเครื่องฯ

Hygiene

กระบวนการล้างของเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ใช้น้ำร้อน (Sterilization) อุณหภูมิเฉลี่ย 65 – 85 องศาเซลเซียส (ในน้ำล้างสุดท้าย) ร่วมกับ การใช้น้ำยาเคมีภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องโดยเฉพาะ จึงช่วยขจัดคราบสกปรกออกจากภาชนะ ให้ความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
2เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ แบบ Industrial type ต่างจากแบบ Home use type อย่างไร ?

Different & Useful function

เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเชิงพานิชย์ (Industrial type) มีจุดเด่นที่ใช้ระยะเวลาในกระบวนการล้างสั้น เพียง 1-3 นาที (ตามรุ่นและขนาดของเครื่องฯ) และมีขีดความสามารถสูงในการล้างภาชนะปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการแข่งกับเวลา ในการให้บริการลูกค้า และมั่นใจได้ว่าภาชนะ จาน-ชาม ที่ผ่านกระบวนการล้างด้วยเครื่อง ช่วยควบคุมอัตราความสิ้นเปลือง และสร้างสุขอนามัยที่มีมาตรฐาน
*ลดการแตกบิ่นของจาน-ชามได้ 100% เพราะมีการจัดวางพาชนะบนกระบะล้างอย่างเป็นระเบียบ จึงลดการกระแทกแตกบิ่น
*เครื่องล้างแก้วอัตโนมัติ ผลิตพิเศษสำหรับการล้างแก้วโดยเฉพาะ ก้านฉีดแรงดันสูงส่งน้ำล้างอย่างทั่วถึง และช่วยให้แก้วใสแวววาว

ซึ่งแตกต่างจาก Home use type ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับครัวเรือน จัดวางภาชนะ แก้ว จาน-ชาม รวมกัน แต่กลับใช้ระยะเวลาในการล้างนานกว่า ราว 45 – 65 นาที ต่อรอบการล้าง ระบบและประสิทธิภาพของเครื่อง ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานหนักต่อเนื่อง จึงไม่สามารถล้างภาชนะ จาน-ชาม ปริมาณมากได้

**ฉะนั้น การเลือกใช้เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเชิงพานิชย์ (Industrial type) ขนาดและรุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง จึงมีความสำคัญ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน และธุรกิจของลูกค้า
3เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ช่วยเรื่องสุขอนามัย ความสะอาดของภาชนะ จาน-ชาม ได้จริงหรือไม่ ?

More Hygienic


น้ำร้อนและเคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องโดยเฉพาะ คือหัวใจสำคัญของการทำความสะอาด

กระบวนการล้างน้ำแรก

ด้วยระดับอุณหภูมิ 60 – 65 องศาเซลเซียส ร่วมกับน้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง ช่วยชะล้างคราบสกปรก ขจัดความมัน กลิ่น ออกจากผิวภาชนะ

กระบวนการล้างน้ำล้างสุดท้าย

ด้วยระดับอุณหภูมิ 75 – 85 องศาเซลเซียส ร่วมกับการใช้น้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยแห้ง และปกป้องผิวภาชนะ ช่วยให้ภาชนะที่ผ่านการล้าง สะอาด ฆ่าเชื้อและยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาชนะแห้งเร็วโดยไม่ต้องใช้ผ้า เช็ดซ้ำ สร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัยจาน-ชาม

Dispenser ควบคุมปริมาณน้ำยา

เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาเคมีภัณฑ์ ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายน้ำยาเข้าสู่ตัวเครื่องฯ ในขั้นตอนการล้าง ในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานที่บริษัทได้ทดลองวิจัย จึงปราศจากสารตกค้างที่ภาชนะ มั่นใจได้ถึงความสะอาด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

*ใช้น้ำน้อยในกระบวนการล้าง เฉลี่ย 2.8 – 3.0 ลิตร/ กระบะล้าง (บรรจุจานขนาดมาตรฐาน 20 ใบ/ กระบะล้าง)*
*ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำยาล้าง เฉลี่ย 1.0 – 6.0 ซีซี/ กระบะล้าง (ขึ้นอยู่กับค่าความกระด้างของน้ำ)*
*ลดระยะเวลาในการล้างให้สั้นลง เฉลี่ย 1 – 2 นาที/ กระบะล้าง
4บริษัทไทยสจ็วตฯ คือใคร และประกอบธุรกิจด้านใด ?
บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (Thai Steward Services Co., Ltd.) เป็นหน่วยธุรกิจในเครือกลุ่ม บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจของคนไทย บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท เปิดให้บริการเช่าและจัดจำหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ และสินค้าเกี่ยวเนื่องมาตรฐานยุโรป รวมทั้งจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดด้านครัว ซึ่งวิจัยและผลิตโดย บมจ.พีรพัฒน์ฯ
5บริษัทไทยสจ็วตฯ มีมาตรฐานความเชื่อมั่นด้านสินค้า และบริการหลังการขาย อย่างไร ?

High quality products

ไทยสจ็วตฯ นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเชิงพานิชย์ (Industrial type) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STEWARD” ซึ่งสินค้าที่เราจัดจำหน่าย นำเข้าจากประเทศ ตุรกี สเปน และเยอรมัน ที่ได้มาตรฐาน European Standard ทั้งตัวเครื่องและอะไหล่ซ่อมบำรุง
*สินค้าหลัก ที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายในประเทศไทย คือ Ozti จากประเทศตุรกี และ Jemi จากประเทศสเปน
*หลากหลายสินค้า ทั้งรุ่น Semi Auto Type และ Digital Type ให้เลือกตามความเหมาะสมในประเภทธุรกิจและการใช้งานของลูกค้า
*ครบครัน Accessories และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างสุขอนามัยที่ดีในกระบวนการล้างภาชนะ
*คุ้มค่าการลงทุน ทั้งรูปแบบให้บริการเช่า และการจัดจำหน่าย รวมทั้งสินค้าทางเลือกหลากหลายรุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องใช้งานของลูกค้า

Professional Service team

*เรามีเครือข่ายทีมติดตั้งและช่างให้บริการหลังการขาย ที่ผ่านการฝึกอบรมและให้บริการด้วยมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ
*ศูนย์ Hotline 24 ชั่วโมง พร้อมรองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และรับแจ้งซ่อมบำรุง *การันตีการรับเรื่องและเข้าบริการ ภายในเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล และภายในเวลา 48 ชั่วโมง ในพื้นที่ต่างจังหวัด
*ให้ความสำคัญ ในการอบรมผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้งานเครื่องฯ ให้กับลูกค้า
*12 ขั้นตอนในมาตรฐานการให้บริการของทีมช่าง และการเข้าให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง (ยกเว้นพื้นที่เกาะห่างไกล ให้บริการตามเงื่อนไขพิเศษ)*

Logistic system & Networking

*มั่นใจได้ ในศักยภาพด้านการขนส่งและการจัดส่งสินค้า บริการ ที่เชื่อมโยงระบบโครงข่ายศูนย์ธุรกิจและตัวแทนจัดจำหน่าย ของบริษัทแม่ บมจ.พีรพัฒน์ฯ กว่า 26 แห่ง ทั่วประเทศ
6เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ที่ไทยสจ็วตฯ จัดจำหน่ายและให้บริการเช่า มีอะไรบ้าง ?

Optional products for any needs

บริษัทฯ ยึดหลักการให้บริการที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และให้ความสำคัญเลือกสรรสินค้า ที่เหมาะแก่การใช้งานของลูกค้า บริษัทฯ ให้บริการเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติหลากหลายรุ่น อาทิ

Glass-Washer / Under Counter Type

>> Capacity 480 - 1,440 glasses/ hour
เครื่องล้างแก้วอัตโนมัติรุ่นเล็ก(ฝาหน้า) เหมาะสำหรับร้านกาแฟ-เบเกอรี่ ร้านอาหารทุกขนาด โรงแรม-รีสอร์ท

Dishwasher / Under Counter Type

>> Capacity 480 - 700 pieces/ hour
เครื่องล้างจานอัตโนมัติรุ่นเล็ก(ฝาหน้า) เหมาะสำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านกาแฟ-เบเกอรี่

Dishwasher / Hood Type

>> Capacity 960 - 1,380 pieces/ hour
เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติรุ่นกลาง เหมาะสำหรับร้านอาหารขนาดกลาง Pub & Restaurant ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม

Dishwasher / Conveyor Type

>> Capacity 2,060 - 4,160 pieces/ hour
เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติรุ่นใหญ่ เหมาะสำหรับร้านอาหารขนาดใหญ่ Pub & Restaurant ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม Utensil Washer เครื่องล้างถาดและอุปกรณ์เบเกอรี่โดยเฉพาะ

Dishwasher / Rack Conveyer Type & Flight Type

เครื่องล้างภาชนะขนาดใหญ่ เพื่อการใช้งานในระดับโรงงานอุตสาหกรรม ครัวการบิน โรงพยาบาล
7การแจ้ง Confirmed ความพร้อมของสถานที่ ก่อนการติดตั้ง มีความสำคัญอย่างไร ?

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความพร้อมของสถานที่ติดตั้งสินค้าทุกรุ่น เพื่อวางมาตรฐานที่ดีด้านความปลอดภัย ทั้งต่อตัวผู้ใช้งาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน และการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

*กระแสไฟฟ้าต้องตรงตามสเป็คของรุ่น และขนาดของตัวสินค้า
*ติดตั้งเบรกเกอร์ (Breaker) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินโหลด ซึ่งลูกค้าจำเป็นต้องติดตั้งตามขนาดการใช้กระแสไฟฟ้าในแต่ละรุ่นสินค้า
*ลูกค้า เป็นผู้ดำเนินการวางระบบน้ำดี-น้ำทิ้ง รวมทั้งการวางระบบไฟฟ้า เชื่อมต่อจาก Main Breaker มายังจุดตดตั้งในระยะไม่เกิน 2 เมตร
*บริษัทฯ จะจัดส่งช่างเข้าดูพื้นที่ เพื่อตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่ติดตั้ง ในระยะเวลาประมาณ 7 – 10 วัน ก่อนกำหนดติดตั้ง

Location Survey Process

1. Entrance วัดทางเข้าจากประตูแรกที่เข้า กรณีมีสิ่งกีดขวาง วัดพื้นที่ๆ เหลือที่สามารถขนเครื่องผ่านได้
2. Location 2 แบบหลัก
2.1 ติดตั้งเครื่องอย่างเดียว ใช้ Dimension เครื่องเทียบกับตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่อง
2.2 ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์เสริม วัดขนาดหน้ากว้างรวมกัน เช่น วัดซิงค์หลุม+โต๊ะหน้าเรียบ+ซิงค์หน้าเรียบ
3. Electric System ตรวจสอบว่าสถานที่ มีระบบสายดิน(Ground system) หรือไม่ / หากไม่พบ ต้องแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
4. Breaker ตรวจสอบเบรกเกอร์หน้าเครื่อง และ Main มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องหรือไม่
5. Water System ตรวจสอบระบบน้ำดีขนาดท่อ 1/2” ระบบน้ำทิ้ง 2” ว่าอยู่ในมาตรฐานหรือไม่

Take a Photo ( 9 Pictures)

1. เบรกเกอร์ Main 2 รูป
- ตัวเลขขนาดเบรกเกอร์
- ตำแหน่งเบรกเกอร์
2. เบรกเกอร์หน้าเครื่อง 2 รูป
- ตัวเลขขนาดเบรกเกอร์
- ตำแหน่งเบรกเกอร์
3. สายไฟ ระบบ 3 เฟส หรือ 1 เฟส ถ่ายสายไฟที่เบรกเกอร์ มีกี่เส้น 1 รูป
4. ระบบน้ำดี (ถ่ายจุดต่อกับเครื่องล้างจาน) 1 รูป
5. ระบบน้ำทิ้ง (ถ่ายจุดต่อกับเครื่องล้างจาน) 1 รูป
6. ตำแหน่งติดตั้งเครื่องเอก (ถ่ายรูปมุมกว้าง) 1 รูป

Drawing

1. วาดรูปห้องและตำแหน่งที่จะวางเครื่อง หรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้มุมมอง Top view
2 แจ้งขนาดตรงประตูหรือทางเข้า ขนาดเครื่อง ขนาดโต๊ะหน้าเรียบ และขนาดซิงค์ต่างๆ
3. วาดตำแหน่งเบรกเกอร์หน้าจุดต่อระบบน้ำ (น้ำดี น้ำทิ้ง และตัวถังเครื่อง)

หมายเหตุ
*กรณีติดตั้งหลายเครื่อง ภายในพื้นที่เดียวกัน ให้ Drawing 1 แผ่น ที่เหลือเช็คเฉพาะข้อมูล
*กรณีติดตั้งหลายเครื่อง คนละสถานที่ ให้ Drawing ตำแหน่งติดตั้ง แต่ละที่
8มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของ STEWARD ในการเข้าให้บริการ ทำอะไรบ้าง ?

12 steps of Technician services

9 การใช้อุปกรณ์กระบะล้าง อย่างถูกวิธี ทำอย่างไร ?

Rack Base for Dishwasher Machine

Rack Base Forks & Spoons (TR1)

กระบะหน้าเรียบอเนกประสงค์ตาห่าง

Rack Base Forks & Spoons (TR2)

กระบะหน้าเรียบอเนกประสงค์ตาถี่

Rack Base Plates & Trays (TR3)

กระบะล้างจานเฉพาะ (หนามเตย)

Flatware Basket

กระบะล้างช้อน-ส้อม 8 ช่อง

Rack Base for Glass Compartment & Extender (9/ 16/ 20/ 25/ 36 Slots)

กระบะสำหรับเครื่องล้างแก้วอัตโนมัติ (จำนวนช่องขึ้นอยู่กับขนาดแก้ว / กรณีแก้วก้าน ต้องเสริมอุปกรณ์เพิ่มขอบต่อกระบะให้เหมาะสม)*
10ภาชนะชนิดใดบ้าง ที่เหมาะสมในการล้างด้วยเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ ?

Do & Don’t ….to use the Dishwasher machine

11การผลิตน้ำยาเคมีภัณฑ์ภายในโรงงานของ บมจ. พีระพัฒน์ เทคโนโลยี มีมาตรฐานด้านใดบ้าง?

We do all mission with CARE, putting SAFETY FIRST

ISO 9001:2015 - Design & Manufacture of Specialty chemicals for Detergent, Cleaning & Disinfectant Chemicals. Installation, Maintenance & Services of Laundry Systems.

ISO 9001:2015 - Manufacture of Heat Pump Type-Energy Saving Hot Water Generator.

ISO 14001:2015 - Design & Manufacture of Specialty chemicals for Detergent, Cleaning & Disinfectant Chemicals. Manufacture of Heat Pump Type-Energy Saving Hot Water Generator.

OHSAS 18001:2007 - Design & Manufacture of Specialty chemicals for Detergent, Cleaning & Disinfectant Chemicals. Manufacture of Heat Pump Type-Energy Saving Hot Water Generator.

TIS 18001-2554: Design & Manufacture of Specialty chemicals for Detergent, Cleaning & Disinfectant Chemicals. Manufacture of Heat Pump Type-Energy Saving Hot Water Generator.

มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005 - The Competence of Testing and Calibration Laboratories Standards.

Good Manufacturing Practices (GMP): Manufacturing of cleaning products, Manufacturing of Disinfectant products.