กลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัวProduct for Kitchen Care & Hygiene

BLACK OFF N (5L.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

น้ำยาเคมีภัณฑ์(สูตรเข้มข้น)สำหรับขจัดคราบไหม้ คราบไขมัน เกาะติดเตาอบ เตาย่าง กระทะ และเครื่องดูดควัน สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีส่วนผสม ของสารฟอสเฟต

Special detergent designed for Oven cleaner and degreasing removes baked-on fats, greases and carbonized soils with minimal scrubbing. Suitable for Oven, Pots and Pans.


BI – CHEM B.D.O. (20L.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

จุลินทรีย์สำหรับระบบน้ำทิ้งและบ่อดักไขมัน เพื่อช่วยดับกลิ่นและย่อยสลายกากไขมัน น้ำมัน จากเศษอาหาร

A highly specialized microorganisms selected enzymes and biodegradable surfactants. This fast active formulation of biodegradable ingredients destroys organic deposits through catalytic enzymatic transformation of fats, oils, greases and other organics contained in line blockage.


Q – PLUS (5L.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับวัสดุอุปกรณ์ครัว เช่น มีด เขียง ตะแกรง หรือพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อ

Q-Plus for disinfection wall, floor and kitchen equipments such as; Knife, Block grating, Table and all area that need to be disinfected.


TRI CLEAN (5L.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และขจัดกลิ่นในห้องครัว

Combines the effective cleaning power of a synthetic detergent with the disinfecting action of a quaternary surfactant.


RENEW N (15/2.5 Kg.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

ผงขจัดคราบมีส่วนประกอบสารลดแรงตึงผิวและสารขจัดคราบ สำหรับแช่เพื่อล้างคราบสีหรือคราบสกปรก ที่เกาะติดบนผิวภาชนะ จาน-ชาม แก้วน้ำชา-กาแฟ เมลามีน และพลาสติก

A granular oxygen-releasing presoak compound which eliminates discoloration on Melamine, Plastic ware and stainless ware to remove stains with safety and quickly renew.


CUT AWAY (5L.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับล้างท่ออุดตันเนื่องจากไขมันจากเศษอาหาร และไคลสบู่ สามารถใช้ได้กับท่อน้ำทิ้งทุกประเภท

Specially designed chemical to clear congested pipes, especially those congested with fat and Slime soap. Possible to be used for all type of Pipes.


REFLEX (5L.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับเคลือบเงาสแตนเลส ให้ความมันวาวให้กับชิ้นงานสแตนเลส และป้องกันการเกิดสนิม

Formulated for polishing stainless steel surfaces. It efficiently brightens machines and presents rust build up on stainless steel.


ARREST (5L.)

เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

น้ำยาเคมีภัณฑ์สำหรับดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค สำหรับการทำความสะอาดถังขยะ ห้องเก็บขยะ หรือพื้นผิวที่ต้องการ

Biotical and deodorizing chemical is specially designed for cleaning trash bins and trash storage area.