เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ

Dishwashers


ให้บริการเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติหลากหลายรุ่น
ครอบคลุ่มกลุ่มธุรกิขขนาดเล็ก กลาง และใหญ่


อุปกรณ์เสริมการใช้งาน

Accessories


ครบครันด้วยหมวดอุปกร์เสริมการใช้งาน ควบคู่ไปกับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ


น้ำยาเคมีภัณฑ์
และเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ

Detergent & Feeder


ผลิตภัณฑ์น้ำยาสำหรับจานและแก้ว(ใช้ในเครื่องฯ) มีหลายสูตรตามความเหมาะสมชนิดของภาชนะ และเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ


เคมีภัณฑ์สำหรับสุขอนามัยห้องครัว

Kitchen Care & Hygiene


น้ำยาสำหรับสุขอนามัยห้องครัว ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย